eng
competition

User: Tuantu

đạt mốc 50 từ/1 phút lần đầu thật là phê mà @@(2/2/2021) ahii sau gần 3 tuần thì mình cũng lên mốc 60 từ/phút rồi @@
User details
User ID 2434787
last login 21 hours, 50 minutes ago
member since 2 months, 4 weeks ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 19,315
Tests taken 380
Competitions taken 5 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: