eng
competition

User: Smilefox

Cười lên mỗi ngày :) Đừng nghĩ quá nhiều, Nếu không nó sẽ làm bạn vô cảm với thế giới bên ngoài
User details
User ID 3860156
last login 6 hours, 47 minutes ago
member since 2 weeks, 3 days ago
Keyboard Layout
Keyboard
Words typed 19,249
Tests taken 286
Competitions taken 0 (0)
thinhdeptrai2 days, 3 hours ago
Ramadhan251 week, 3 days ago
karanSR1 week, 4 days ago
Nhanct21 week, 4 days ago
Hu Rid Diz Iz Gey1 week, 4 days ago
PhamDuyKha1 week, 4 days ago
elvin2322141 week, 5 days ago
hsh12292 weeks, 2 days ago
LanguageParticipantsTests taken

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: