eng
competition

User: ^^

...♥.♥.♥... VẠN VẬT THÁI BÌNH ...♥.♥.♥... Nam Quốc Sơn Hà https://youtu.be/c1aKcDx2FI4 ...♥.♥.♥... (Paracel + Spratly) Islands belong to Viet Nam !!! ...♥.♥.♥... The Promise https://youtu.be/au2jvMOp2cM ...♥.♥.♥... [16+] Tử chiến thành Đa Bang – Hồi 2: SẮT https://youtu.be/JVYFlYU2RIQ ...♥.♥.♥... [Official MV] Lửa thiêng thành Đa Bang | SẮT OST | Việt Sử Kiêu Hùng https://youtu.be/W37a7sGnnpM ...♥.♥.♥... https://www.facebook.com/TuTamHoaTc
User details
User ID 870810
last login 19 hours, 13 minutes ago
member since on May, 20th, 2015
Keyboard Layout Azerty
Keyboard Corsair K95 RGB Platinum
Words typed 1,422,024
Tests taken 21,136
Competitions taken 3,067 (0)

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: