eng
competition

User: ^^

Bát Nhã Tâm Kinh - Heart Sutra ⇨ http://youtu.be/6qH6S0gUyBI Music by Imee Ooi ⇨ http://youtu.be/QUzzivYjvRA Lyrics Sanskrit and English ⇨⇨⇨ Hoa Vô Ưu - Tác Giả : HT Thích Thanh Từ ⇨ http://thuongchieu.net ⇨ http://phatam.org/bookMp3/index?key=Hoa+Vô+Ưu ⇨⇨⇨ Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy - Ta có thêm ngày nữa để yêu thương ⇨⇨⇨ http://youtu.be/pf86kOa2euk Per-Olov Kindgren - Save Your Smile For Me ⇨⇨⇨ Jacob's Piano : http://youtu.be/238Bw80E2Vk Stories Without Words (Goodbye, Alone, Dreams) ⇨ http://youtu.be/Bmc8-ir8xsU Moments, Colors of the Mind, Grieving Times, A Simple Melody ⇨⇨⇨ http://youtu.be/ym-a_LlYA-s QUÊ HƯƠNG - Kyo York ⇨⇨⇨ http://youtu.be/uALoe5Xpdns Viet World Wide - Fawng/Twotee/Lee7 (English, German, Vietnamese Rap) ⇨⇨⇨ http://youtu.be/Z4HivEWoXGE Đừng Hỏi Em (Don't Ask Me) - Mỹ Tâm ⇨⇨⇨ http://youtu.be/rf2EmSUaHF0 Đan Nguyên
User details
User ID 870810
last login 8 hours, 43 minutes ago
member since on May, 20th, 2015
Keyboard Layout Qwerty-based
Keyboard Azerty Logitech K480
Words typed 1,274,900
Tests taken 19,805
Competitions taken 2,703 (0)
Yozora Sora8 hours, 40 minutes ago
m00p1 day, 7 hours ago
felhed2 days, 16 hours ago
Perixl3 days ago
Ammar Khan3 days, 5 hours ago
Hassan Mughal3 days, 8 hours ago
Kepeng3 days, 10 hours ago
Mr. Bork Bork3 days, 11 hours ago
percabethlolz4 days, 22 hours ago
Silent Bear5 days, 5 hours ago

Coming Soon!

Achievements

Graph

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM:

Lowest WPM:

Average WPM:

Highest WPM: