eng
competition

Text Practice Mode

(Vượt qua khó khăn) - HAI MẶT CỦA VIỆC (1/2)

created Aug 4th, 15:45 by PtaPhuongThao


3


Rating

371 words
44 completed
00:00
Sự việc trên đời không tuyệt đối tốt hoặc xấu, không tuyệt đối phải hoặc trái. Việc cũng đều hai mặt. Vốn thế giới phân nửa này phân nửa kia, phân nửa ban ngày, phân nửa ban đêm rồi phân nửa đàn ông, phân nửa đàn bà. mong tâm luôn thiện niệm nhưng phân nửa ác niệm kia cũng hết sức lẫy lừng, xuẩn động. Trong Bán Bán Ca, Mật Am viết: "Bách niên khổ lạc bán tương tham" (trăm năm vui khổ nửa phần chen nhau). Nay xin đề ra hai mặt của việc đời để hiến mọi người suy ngẫm.
 
Thứ nhất: Tiền tạo phúc cho người nhưng cũng làm hại người
 
Thường nghe nói tiền may mắn, phúc tiền. Tiền dùng vào rất nhiều việc, tiền người ta khỏi lo sinh kế, sống thoải mái còn làm được việc thiện như cứu kẻ hoạn nạn, giúp người nghèo khó. Nhưng tục ngữ cũng nói "chim chết mồi, người chết của". người tham tiền làm đủ điều phạm pháp gian ác, không từ thủ đoạn nào. người thừa tiền lắm của giàu nứt đố đổ vách nhưng tối ngày trà đình tửu quán ăn chơi phè phỡn, xài tiền như rác, hoang phí độ, cuộc sống hoàn toàn nghĩa, chẳng thế còn tiền bị tai họa.
 
Thứ hai: Thuốc cứu người nhưng cũng thể giết người
 
Dùng thuốc đúng giúp người khỏi bệnh tật, khôi phục sức khỏe, tăng tuổi thọ. Nhưng nếu dùng nhầm hay lạm dụng thuốc sẽ nguy hại đến tính mạng. như người dùng thuốc ngủ để trị bệnh mất ngủ, nhờ đấy thoát khỏi nỗi khổ bao đêm thao thức, nhưng cũng người dùng thuốc ngủ để tự tử. tin dùng vào thuốc lạ nên người làm dây dưa, chậm trễ việc trị liệu dẫn đến mất mạng. Những việc như thế thường thấy xảy ra. Đủ thấy thuốc cứu người nhưng cũng thể giết người, ta rất nên thận trọng trong khi dùng.
 
Trích Vượt qua khó khăn - Đại Tinh Vân.

saving score / loading statistics ...