eng
competition

Text Practice Mode

(Lịch sử) Tự Đức - bi kịch một ông vua hay chữ (4/4)

created Tuesday September 15, 16:29 by PtaPhuongThao


0


Rating

279 words
69 completed
00:00
Tự Đức ông vua sống giản dị, không xa hoa. Ông thường mặc áo màu vàng, chít chiếc khăn vàng mỏng, đi đôi guốc gỗ sơn vàng do nội cung đóng. Nhưng lại rất câu nệ trong việc xây lăng mộ cho vua cha Thiệu Trị hết sức tốn kém. Ông cũng xây lăng cho mình, gọi Vạn Niên (hàm ý sẽ tồn tại muôn đời), từ năm 1864 đến năm 1867 mới xong. Đây cũng nguyên cớ nổ ra cuộc khởi nghĩa của quân Chày Vôi.
 
người luôn suy tư, về cuối đời, nhà vua cũng hay nhìn lại mình. Ông đổi Vạn Niên thành Khiêm Cung (sau này gọi Khiêm Lăng) viết Khiêm Cung kí, tự nhìn nhận khá chân thực về cuộc đời mình. Trong đó đoạn: "...Không sáng suốt trong việc biết người, ấy tội của ta; dùng người không đúng chỗ, cũng tội của ta; hàng trăm việc không làm được; đều tội của ta cả...".
 
Bài này được khắc trên một tấm bia đá đặt tại Khiêm Lăng.
 
Tự Đức làm vua 36 năm, dài nhất trong các vị vua triều Nguyễn. Song thể nói, cuộc đời làm vua của ông bi kịch của một nhân cũng bi kịch của lịch sử đất nước. Mặc tới 105 vợ (các phi), nhưng ông không con. hầu như trong suốt 54 năm cuộc đời, ông một con người sống khép mình ru kinh thành.
 
Nguồn: Sử ta chuyện xưa kể lại (tập 4) - Nhà xuất bản Kim Đồng

saving score / loading statistics ...